درباره ما

گروه نماکاران رومی با۲۵سال سابقه ی کاروفعالیت بامدیریت درخشی طراح و مجری انواع نماهای سیمانی اعم از: سیمانکاری ساختمان، نمای کلاسیک ساختمان ،شسته سیمانی، نمای ابزاررومی سیمانی، نمای ساختمان سیمانکاری و اب بندی استخر،ستونهای سیمانی و رومی برشی، طرح سنگ سیمانی، طرح چوب سیمانی ،مجسمه های سیمانی، نمارومی کرکره ای، نمای رومی ابساب و قلمدانی، استر و رویه، سیمانکاری داخل و بیرون ساختمان ساکن تهران و مجری درسراسرایران می باشد. انچه ما را ازدیگران متمایز می سازد ۱- تحویل کاردرزمان تعیین شده توسط کارفرماودراسرع وقت ۲- دارای نیروی کاری محرب اماده کار و فراوان ۳- تحویل کارباکیفیت بسیاربالادرمقایسه بادیگران. راه ارتباطی باما:

تلفن: ۰۹۱۰۸۷۳۷۴۴۶

ایمیل : lnfo@namaroomi.com