سیمان شسته

نماسازی ویلا پروژه قزوین بویین زهرا

نماسیمان شسته

نمارومی

نماکاران رومی

نمای شسته سیمانی یا سیمان شسته در مقایسه با دیگر نماهای ساختمان به دلیل ضخامت واستفاده از سنگ های ریز در اجرا مقاومت بالا ودوام طولانی دارد.نمای شسته  سیمانی به طرق مختلف مانند:نمای چکشی,نمای لیسه ای,نمای کلنگی وبا قلمدانی به روش های :شسته سیمانی باقلمدانی جفت شیشه وتک شیشه,سیمانکاری  شسته با بند یونولیت وسیمان شسته با فلمدانی الومینیوم اجرا میشود.
علاوه بر این در رنگ ها وطرح های متنوع قابل اجراست.سیمانکاری شسته را میتوان در نمای ساختمان,راه پله,دیوار باغ وویلاوحیاط,در سوله ها,نورگیر ها و… اجرا کرد.

نماکاران رومی با اکیب مجرب واماده به کار در سراسر کشور

نما شسته/نماکاران شسته/شسته سیمانی/نمای شسته/سیمانکاران شسته/سیمانکاری شسته/سیمانکاران نما/سیمانکاران ساختمان/شسته رنگی نما/شسته سیمانی/نما شسته ساختمان/نماسازان برتر/نماسازان سیمانی/نماکاران ساختمان/نماکاران رومی/نماکاران سیمانی/نمارومی/نمای ابزاررومی/تصاویر نمای شسته/تصاویرشسته سیمانی/تصاویرسیمانکاری شسته/تصاویرنماهای زیبا/

نمای شسته سیمانی

نمای ساختمانی را که مشاهده میکنید درشمال ودرشهررودسر توسط اکیب استادکاران نماکاران رومی درحال اجرامیباشد.درطی روزهای اینده وباپیشرفت کار نما,تصاویربیشتری را مشاهده خواهید کرد.

 جزئیات نما:نمای شسته, سیمانی شسته رنگی ,نماکاران رومی ,نماکاران سیمانی ,نمارومی ,نماشسته سیمانی ,نمای شسته, نماهای شسته ,نمای شسته ساختمان ,سیمانکاری شسته ,سیمانکاران ساختمان ,تصاویرشسته نما ,تصاویرنماشسته ,تصاویرسیمانکاری شسته ,تصاویرستون ,تصاویرنمارومی, تصاویرنمای ساختمان ,نماکاران سیمانی ,سیمان شسته٬ سیمانکاری ستون٬ سیمانکاری شسته٬ سیمانکاری نما٬ شسته سیمانی٬ نماکاران ساختمان٬ نماکاران سیمانی٬ نمای ابزار رومی٬ نمای ابساب وقلمدانی٬ نمای چکشی٬ نمای سیمانی شسته٬ نمای شسته سیمانی٬ نمای لیسه ای ابزار برشی در نمای اپارتمان٬ ابزار برشی سیمانی٬ ابزار رومی پیشانی٬ ابزار رومی درو پنجره٬ ابزار رومی دور قاب٬ ابزار رومی نمای ساختمان٬ ابزار سیمانی پیشانی ساختمان٬ ابزار قلمدانی دور پنجره٬ ابزارسردرورودی٬ پیشانی ساختمان با سیمان بری٬ تصاویرابزاررومی٬ تصاویرنما٬ تصاویرنمارومی٬ تصاویرنمای ساختمان٬ تصاویرنمای ساختمان درشمال٬ ستون مکعبی قاشقی در نمای ساختمان٬ ستون های تخت قاشقی٬ ستون های سیمانی تخت در نمای ساختمان٬ ستونهای سیمانی قلمدانی٬ سر ستون وپایه ستون برشی سیمانی٬ سردر سیمانی٬ سیمانبری نمای ساختمان٬ سیمانکاری ساختمان٬ سیمانکاری نما٬ سیمانکاری نمای ساختمان٬ نماسازان تهران٬ نماکاران رومی٬ نماکاری درتهران٬ نماکاری درشمال٬ نماکاری ساختمان٬ نمای ابزار رومی٬ نمای ابزار رومی خانه٬ نمای ساختمانی:ستونهای سیمانی قلمدانی٬ نمای کلاسیک ساختمان٬ نمونه کاراپزاررومی نما٬ نمونه کارنمای ساختمان

نما شسته/نماکاران شسته/شسته سیمانی/نمای شسته/سیمانکاران شسته/سیمانکاری شسته/سیمانکاران نما/سیمانکاران ساختمان/شسته رنگی نما/شسته سیمانی/نما شسته ساختمان/نماسازان برتر/نماسازان سیمانی/نماکاران ساختمان/نماکاران رومی/نماکاران سیمانی/نمارومی/نمای ابزاررومی/تصاویر نمای شسته/تصاویرشسته سیمانی/تصاویرسیمانکاری شسته/تصاویرنماهای زیبا/نمای ساختمان/نمای باغ وویلا

ستونهای سیمانی / نمای ابزار رومی/نمارومی/نماکاران رومی/ابزار رومی/ستونهای رومی/تصاویر ستون/تصاویر نماشسته/تصاویرنمای ساختمان/تصویرنمارومی

نما شسته/نماکاران شسته/شسته سیمانی/نمای ستونهای سیمانی / نمای ابزار رومی/نمارومی/نماکاران رومی/ابزار رومی/ستونهای رومی/تصاویر ستون/تصاویر نماشسته/تصاویرنمای ساختمان/تصویرنمارومی /شسته/سیمانکاران شسته/سیمانکاری شسته/سیمانکاران نما/سیمانکاران ساختمان/شسته رنگی نما/شسته سیمانی/نما شسته ساختمان/نماسازان برتر/نماسازان سیمانی/نماکاران ساختمان/نماکاران رومی/نماکاران سیمانی/نمارومی/نمای ابزاررومی/تصاویر نمای شسته/تصاویرشسته سیمانی/تصاویرسیمانکاری شسته/تصاویرنماهای زیبا/نمای ساختمان/نمای باغ وویلا

ابزاردور پنجره/ابزاررومی پنجره/ابزاردورقاب/ابزاررومی دورقاب/تصاویرقاب سیمانی/تصاویرقاب دورپنجره/قاب سیمانی/نماکاران تهران/نماکاری درسراسرکشور/نمای ابزاررومی/نماکاری ساختمان/نمارومی/ابزاررومی ساختمان/سیمانکاری نما/سیمانکاری ساختمان/سیمانبری نما/نماکاران رومی/نماکاران برتر/نماکاران ساختمان/تصاویرنمارومی/تصاویرنماکاران رومی/تصاویرنمای ساختمان/ابزاررومی سیمانی/نماسازی درشمال/نماسازی باغ وویلادرشمال/نماهای زیبا/نماهای سیمانی/تصاویرنماهای زیبا/تصاویرنماهای سیمانی/تصاویر ساختمانهای سیمانی/

نما شسته/نماکاران شسته/شسته سیمانی/نمای ستونهای سیمانی / نمای ابزار رومی/نمارومی/نماکاران رومی/ابزار رومی/ستونهای رومی/تصاویر ستون/تصاویر نماشسته/تصاویرنمای ساختمان/تصویرنمارومی /شسته/سیمانکاران شسته/سیمانکاری شسته/سیمانکاران نما/سیمانکاران ساختمان/شسته رنگی نما/شسته سیمانی/نما شسته ساختمان/نماسازان برتر/نماسازان سیمانی/نماکاران ساختمان/نماکاران رومی/نماکاران سیمانی/نمارومی/نمای ابزاررومی/تصاویر نمای شسته/تصاویرشسته سیمانی/تصاویرسیمانکاری شسته/تصاویرنماهای زیبا/نمای ساختمان/نمای باغ وویلا

نما شسته/نماکاران شسته/شسته سیمانی/نمای ستونهای سیمانی / نمای ابزار رومی/نمارومی/نماکاران رومی/ابزار رومی/ستونهای رومی/تصاویر ستون/تصاویر نماشسته/تصاویرنمای ساختمان/تصویرنمارومی /شسته/سیمانکاران شسته/سیمانکاری شسته/سیمانکاران نما/سیمانکاران ساختمان/شسته رنگی نما/شسته سیمانی/نما شسته ساختمان/نماسازان برتر/نماسازان سیمانی/نماکاران ساختمان/نماکاران رومی/نماکاران سیمانی/نمارومی/نمای ابزاررومی/تصاویر نمای شسته/تصاویرشسته سیمانی/تصاویرسیمانکاری شسته/تصاویرنماهای زیبا/نمای ساختمان/نمای باغ وویلا

نما شسته/نماکاران شسته/شسته سیمانی/نمای شسته/سیمانکاران شسته/سیمانکاری شسته/سیمانکاران نما/سیمانکاران ساختمان/شسته رنگی نما/شسته سیمانی/نما شسته ساختمان/نماسازان برتر/نماسازان سیمانی/نماکاران ساختمان/نماکاران رومی/نماکاران سیمانی/نمارومی/نمای ابزاررومی/تصاویر نمای شسته/تصاویرشسته سیمانی/تصاویرسیمانکاری شسته/تصاویرنماهای زیبا/

نما شسته/نماکاران شسته/شسته سیمانی/نمای ستونهای سیمانی / نمای ابزار رومی/نمارومی/نماکاران رومی/ابزار رومی/ستونهای رومی/تصاویر ستون/تصاویر نماشسته/تصاویرنمای ساختمان/تصویرنمارومی /شسته/سیمانکاران شسته/سیمانکاری شسته/سیمانکاران نما/سیمانکاران ساختمان/شسته رنگی نما/شسته سیمانی/نما شسته ساختمان/نماسازان برتر/نماسازان سیمانی/نماکاران ساختمان/نماکاران رومی/نماکاران سیمانی/نمارومی/نمای ابزاررومی/تصاویر نمای شسته/تصاویرشسته سیمانی/تصاویرسیمانکاری شسته/تصاویرنماهای زیبا/نمای ساختمان/نمای باغ وویلا

نما شسته/نماکاران شسته/شسته سیمانی/نمای ستونهای سیمانی / نمای ابزار رومی/نمارومی/نماکاران رومی/ابزار رومی/ستونهای رومی/تصاویر ستون/تصاویر نماشسته/تصاویرنمای ساختمان/تصویرنمارومی /شسته/سیمانکاران شسته/سیمانکاری شسته/سیمانکاران نما/سیمانکاران ساختمان/شسته رنگی نما/شسته سیمانی/نما شسته ساختمان/نماسازان برتر/نماسازان سیمانی/نماکاران ساختمان/نماکاران رومی/نماکاران سیمانی/نمارومی/نمای ابزاررومی/تصاویر نمای شسته/تصاویرشسته سیمانی/تصاویرسیمانکاری شسته/تصاویرنماهای زیبا/نمای ساختمان/نمای باغ وویلا

نما شسته/نماکاران شسته/شسته سیمانی/نمای ستونهای سیمانی / نمای ابزار رومی/نمارومی/نماکاران رومی/ابزار رومی/ستونهای رومی/تصاویر ستون/تصاویر نماشسته/تصاویرنمای ساختمان/تصویرنمارومی /شسته/سیمانکاران شسته/سیمانکاری شسته/سیمانکاران نما/سیمانکاران ساختمان/شسته رنگی نما/شسته سیمانی/نما شسته ساختمان/نماسازان برتر/نماسازان سیمانی/نماکاران ساختمان/نماکاران رومی/نماکاران سیمانی/نمارومی/نمای ابزاررومی/تصاویر نمای شسته/تصاویرشسته سیمانی/تصاویرسیمانکاری شسته/تصاویرنماهای زیبا/نمای ساختمان/نمای باغ وویلا

نما شسته/نماکاران شسته/شسته سیمانی/نمای ستونهای سیمانی / نمای ابزار رومی/نمارومی/نماکاران رومی/ابزار رومی/ستونهای رومی/تصاویر ستون/تصاویر نماشسته/تصاویرنمای ساختمان/تصویرنمارومی /شسته/سیمانکاران شسته/سیمانکاری شسته/سیمانکاران نما/سیمانکاران ساختمان/شسته رنگی نما/شسته سیمانی/نما شسته ساختمان/نماسازان برتر/نماسازان سیمانی/نماکاران ساختمان/نماکاران رومی/نماکاران سیمانی/نمارومی/نمای ابزاررومی/تصاویر نمای شسته/تصاویرشسته سیمانی/تصاویرسیمانکاری شسته/تصاویرنماهای زیبا/نمای ساختمان/نمای باغ وویلا

نما شسته/نماکاران شسته/شسته سیمانی/نمای ستونهای سیمانی / نمای ابزار رومی/نمارومی/نماکاران رومی/ابزار رومی/ستونهای رومی/تصاویر ستون/تصاویر نماشسته/تصاویرنمای ساختمان/تصویرنمارومی /شسته/سیمانکاران شسته/سیمانکاری شسته/سیمانکاران نما/سیمانکاران ساختمان/شسته رنگی نما/شسته سیمانی/نما شسته ساختمان/نماسازان برتر/نماسازان سیمانی/نماکاران ساختمان/نماکاران رومی/نماکاران سیمانی/نمارومی/نمای ابزاررومی/تصاویر نمای شسته/تصاویرشسته سیمانی/تصاویرسیمانکاری شسته/تصاویرنماهای زیبا/نمای ساختمان/نمای باغ وویلا

نما شسته/نماکاران شسته/شسته سیمانی/نمای ستونهای سیمانی / نمای ابزار رومی/نمارومی/نماکاران رومی/ابزار رومی/ستونهای رومی/تصاویر ستون/تصاویر نماشسته/تصاویرنمای ساختمان/تصویرنمارومی /شسته/سیمانکاران شسته/سیمانکاری شسته/سیمانکاران نما/سیمانکاران ساختمان/شسته رنگی نما/شسته سیمانی/نما شسته ساختمان/نماسازان برتر/نماسازان سیمانی/نماکاران ساختمان/نماکاران رومی/نماکاران سیمانی/نمارومی/نمای ابزاررومی/تصاویر نمای شسته/تصاویرشسته سیمانی/تصاویرسیمانکاری شسته/تصاویرنماهای زیبا/نمای ساختمان/نمای باغ وویلا

نما شسته/نماکاران شسته/شسته سیمانی/نمای ستونهای سیمانی / نمای ابزار رومی/نمارومی/نماکاران رومی/ابزار رومی/ستونهای رومی/تصاویر ستون/تصاویر نماشسته/تصاویرنمای ساختمان/تصویرنمارومی /شسته/سیمانکاران شسته/سیمانکاری شسته/سیمانکاران نما/سیمانکاران ساختمان/شسته رنگی نما/شسته سیمانی/نما شسته ساختمان/نماسازان برتر/نماسازان سیمانی/نماکاران ساختمان/نماکاران رومی/نماکاران سیمانی/نمارومی/نمای ابزاررومی/تصاویر نمای شسته/تصاویرشسته سیمانی/تصاویرسیمانکاری شسته/تصاویرنماهای زیبا/نمای ساختمان/نمای باغ وویلا

نما شسته/نماکاران شسته/شسته سیمانی/نمای ستونهای سیمانی / نمای ابزار رومی/نمارومی/نماکاران رومی/ابزار رومی/ستونهای رومی/تصاویر ستون/تصاویر نماشسته/تصاویرنمای ساختمان/تصویرنمارومی /شسته/سیمانکاران شسته/سیمانکاری شسته/سیمانکاران نما/سیمانکاران ساختمان/شسته رنگی نما/شسته سیمانی/نما شسته ساختمان/نماسازان برتر/نماسازان سیمانی/نماکاران ساختمان/نماکاران رومی/نماکاران سیمانی/نمارومی/نمای ابزاررومی/تصاویر نمای شسته/تصاویرشسته سیمانی/تصاویرسیمانکاری شسته/تصاویرنماهای زیبا/نمای ساختمان/نمای باغ وویلا

ابزاردور پنجره/ابزاررومی پنجره/ابزاردورقاب/ابزاررومی دورقاب/تصاویرقاب سیمانی/تصاویرقاب دورپنجره/قاب سیمانی/نماکاران تهران/نماکاری درسراسرکشور/نمای ابزاررومی/نماکاری ساختمان/نمارومی/ابزاررومی ساختمان/سیمانکاری نما/سیمانکاری ساختمان/سیمانبری نما/نماکاران رومی/نماکاران برتر/نماکاران ساختمان/تصاویرنمارومی/تصاویرنماکاران رومی/تصاویرنمای ساختمان/ابزاررومی سیمانی/نماسازی درشمال/نماسازی باغ وویلادرشمال/نماهای زیبا/نماهای سیمانی/تصاویرنماهای زیبا/تصاویرنماهای سیمانی/تصاویر ساختمانهای سیمانی/

ستون رومی/ستون سیمانی/ستونهای سیمانی/ستونهای رومی/ستونهای ابزاررومی/ابزاررومی/نماکاران رومی/نمای رومی/ستونهای بالکن/تصاویرستون/تصاویرستون سیمانی/ستونهای برشی/تصاویر ستونهای برشی/

ستون شسته/شسته سیمانی/ستونهای سیمان شسته/ستونهای رومی/ستون رومی/شسته روی ستون/سیمان شسته ستون/تصاویرستونهای شسته/تصاویرستون/تصاویر ستونهای سیمانی/ستونهای مکعب شسته/

ستون شسته/شسته سیمانی/ستونهای سیمان شسته/ستونهای رومی/ستون رومی/شسته روی ستون/سیمان شسته ستون/تصاویرستونهای شسته/تصاویرستون/تصاویر ستونهای سیمانی/ستونهای مکعب شسته/

ستون شسته/شسته سیمانی/ستونهای سیمان شسته/ستونهای رومی/ستون رومی/شسته روی ستون/سیمان شسته ستون/تصاویرستونهای شسته/تصاویرستون/تصاویر ستونهای سیمانی/ستونهای مکعب شسته/نمارومی/نمای رومی/نمای ساختمان/نمارومی وابزار/ابزاررومی/نماکاران رومی

دیوار شسته سیمانی/ستون شسته/شسته سیمانی/ستونهای سیمان شسته/ستونهای رومی/ستون رومی/شسته روی ستون/سیمان شسته ستون/تصاویرستونهای شسته/تصاویرستون/تصاویر ستونهای سیمانی/ستونهای مکعب شسته/

نما شسته/نماکاران شسته/شسته سیمانی/نمای ستونهای سیمانی / نمای ابزار رومی/نمارومی/نماکاران رومی/ابزار رومی/ستونهای رومی/تصاویر ستون/تصاویر نماشسته/تصاویرنمای ساختمان/تصویرنمارومی /شسته/سیمانکاران شسته/سیمانکاری شسته/سیمانکاران نما/سیمانکاران ساختمان/شسته رنگی نما/شسته سیمانی/نما شسته ساختمان/نماسازان برتر/نماسازان سیمانی/نماکاران ساختمان/نماکاران رومی/نماکاران سیمانی/نمارومی/نمای ابزاررومی/تصاویر نمای شسته/تصاویرشسته سیمانی/تصاویرسیمانکاری شسته/تصاویرنماهای زیبا/نمای ساختمان/نمای باغ وویلا

نما شسته/نماکاران شسته/شسته سیمانی/نمای ستونهای سیمانی / نمای ابزار رومی/نمارومی/نماکاران رومی/ابزار رومی/ستونهای رومی/تصاویر ستون/تصاویر نماشسته/تصاویرنمای ساختمان/تصویرنمارومی /شسته/سیمانکاران شسته/سیمانکاری شسته/سیمانکاران نما/سیمانکاران ساختمان/شسته رنگی نما/شسته سیمانی/نما شسته ساختمان/نماسازان برتر/نماسازان سیمانی/نماکاران ساختمان/نماکاران رومی/نماکاران سیمانی/نمارومی/نمای ابزاررومی/تصاویر نمای شسته/تصاویرشسته سیمانی/تصاویرسیمانکاری شسته/تصاویرنماهای زیبا/نمای ساختمان/نمای باغ وویلا

نما شسته/نماکاران شسته/شسته سیمانی/نمای ستونهای سیمانی / نمای ابزار رومی/نمارومی/نماکاران رومی/ابزار رومی/ستونهای رومی/تصاویر ستون/تصاویر نماشسته/تصاویرنمای ساختمان/تصویرنمارومی /شسته/سیمانکاران شسته/سیمانکاری شسته/سیمانکاران نما/سیمانکاران ساختمان/شسته رنگی نما/شسته سیمانی/نما شسته ساختمان/نماسازان برتر/نماسازان سیمانی/نماکاران ساختمان/نماکاران رومی/نماکاران سیمانی/نمارومی/نمای ابزاررومی/تصاویر نمای شسته/تصاویرشسته سیمانی/تصاویرسیمانکاری شسته/تصاویرنماهای زیبا/نمای ساختمان/نمای باغ وویلا

دیوار شسته سیمانی/ستون شسته/شسته سیمانی/ستونهای سیمان شسته/ستونهای رومی/ستون رومی/شسته روی ستون/سیمان شسته ستون/تصاویرستونهای شسته/تصاویرستون/تصاویر ستونهای سیمانی/ستونهای مکعب شسته/

نما شسته/نماکاران شسته/شسته سیمانی/نمای ستونهای سیمانی / نمای ابزار رومی/نمارومی/نماکاران رومی/ابزار رومی/ستونهای رومی/تصاویر ستون/تصاویر نماشسته/تصاویرنمای ساختمان/تصویرنمارومی /شسته/سیمانکاران شسته/سیمانکاری شسته/سیمانکاران نما/سیمانکاران ساختمان/شسته رنگی نما/شسته سیمانی/نما شسته ساختمان/نماسازان برتر/نماسازان سیمانی/نماکاران ساختمان/نماکاران رومی/نماکاران سیمانی/نمارومی/نمای ابزاررومی/تصاویر نمای شسته/تصاویرشسته سیمانی/تصاویرسیمانکاری شسته/تصاویرنماهای زیبا/نمای ساختمان/نمای

نما ی سیمانی قلمدانی

نمای رومی وسیمانی اب ساب ولیسه ای این طرح دارای ایتم های مختلفی نظیر :سر در ورودی خانه وساختمان,دیوارسیمانی وقلمدانی,بالکن سیمانی ,ستون های قاشقی,ابزار وقرنیز کف وسر پنجره,ابزار رومی دندان موشی,ستون های تخت قاشقی بغل پنجره ,ابزار رومی دور پنجره,ستون وسرستون سیمانی وگرد,نمای سیمانی قلمدانی,نمای لیسه ای,پیشانی ساختمان ,دیوار شسته ,ستون قلمدانی ,ستون سیمانی ,نمای سیمان رنگی ,نمای رومی ,سیمان شسته دیوار,نمای ساختمان,سیمانکاری نما,و...میباشد.این طرح توسط نما کاران رومی در جنوب کشور در شهر بستک اجرا شده است.در هر طرح تصاویر مختلفی از مراحل اجرای کار را مشاهده می کنید

نمای سیمانی ساختمان/نما شسته/سیمان شسته/نماکاری در جنوب

نمای ساختمان/نماکاری در جنوب/سیمانکاری شسته

سیمان شسته/نمای رومی/نماکاران رومی

نماسازی ساختمان/شسته سیمانی/اجرای نمای شسته/ستون رومی/نمای رومی

نمای شسته رنگی وابساب/نمای قلمدانی/نمای سیمانی ساختمان/ابزار رومی نما

ابزار رومی در قاب/نمای رومی ابزار /نمای سیمانی ساختمان/نماکاری ساختمان

نمای ابزار رومی/نماکاری سیمانی/نمای رومی سیمانی/نمای قلمدانی/سیمانکاری حیاط

سیمانکاری دیوار/نمای ابزار رومی/نمای قلمدانی/ابزار قلمدانی سیمانی/نماکاران رومی

ابزار رومی/نماکاران رومی/شسته روی دیوار/شسته سیمانی/نمای لیسه ای/نمای شسته

نمای ساختمان/نمای شسته ساختمان/سیمان شسته/نماکاری شسته/نمای رومی

نمای سیمانی/سردر سیمانی/ابزاررومی سیمانی/سردر رومی نما/ ستون سیمانی طرحدار

سر در سیمانی حیاط/نمارومی/نمای ابزاررومی/ابزار رومی نما/ابزار سیمانی سردر

نمای ابزار رومی/نمارومی سردر/نما رومی سیمانی/ابزار سیمانی/نمای سردر سیمانی

نمای رومی سیمانی/نمای در ورودی/شسته سیمانی/نمای قلمدانی/دیوار لیسه ای

سر در سیمانی/نور مخفی سیمانی/نور مخفی زیر سقف/نمارومی/نماکاران رومی

نمارومی/نماکاران رومی/ستون سیمانی/سرستون سیمانی/قرنیز سیمانی

زیر سقف سیمانی/سیمانکاری زیر سقف/سردر سیمانی/نور مخفی سیمانی

ابزار رومی دور قاب/نما رومی دور پنجره/نمای ابزار رومی/ستون سیمانی دورپنجره

سیمانکاری دیوار/شسته کاری سیمانی/نماکاران تهران/قلمدانی دیوار/سیمان شسته نما/کف شسته

طراحی واجرای انواع نمای سیمانی/نمای ساختمان/نماکاران رومی/نمای سیمانی قلمدانی

نمای شسته سیمانی

نمونه کارشسته رنگی: در این قسمت سیمانکاری شسته وسیمان شسته را مشاهده میکنید که با ترکیب با نما های دیگر اجرا شده است که زیبایی نما رادو چندان کرده است. در این نمای ساختمان ,ابزار رومی دور پنجره ,نمای شسته سیمانی, نماکاری ساختمان ,شسته با بند قلمدانی ,ترکیب نمای شسته با دیگر نماها و… را مشاهده میکنید.

این نمای شسته رنگی در جنوب کشور در استان هرمزگان شهر بندر عباس اجرا شده است.

نماکاران رومی با سابقه ی طولانی در اجرای انواع نما در سراسر کشور با نیروی کاری مجرب

نمای شسته ساختمان/نماکاران رومی/شسته سیمانی/نمای ساختمان شسته سیمانی

قاب دور پنجره سیمانی/سیمان شسته/نماکاری در جنوب/نمارومی/نماکاران رومی

شسته ساختمان/نمای سیمانی اپارتمان/نمای ابزار رومی/نماسازی شسته

نمونه کار شسته

شسته را میتوان در طرح ها ورنگ های مختلف ومتنوع اجرا کرد.

نمای شسته سیمانی

در این نمای شسته رنگی وشسته رنگی سیمانی,شسته روی دیوار ,دیوار شسته سیمانی, نمای شسته رنگی سیمانی ,سیمانکاری شسته ,شسته سیمانی رنگی, شسته سیمانی طرحدار  و.. را با بند تو پر وتوخالی با تلفیق رنگ سفید وقهوه ای مشاهده میکنید.

سیمان شسته رنگی/نماکاران رومی/نمای سیمان شسته/نمای شسته

دیوار شسته/شسته سیمانی طرحدار/دیوار سیمانی/نمای شسته سیمانی

دیوار شسته/شسته سیمانی طرحدار/دیوار سیمانی/نمای شسته سیمانی