طرح سنگ وچوب

طرح سنگ وچوب جزء نماهای مقاوم وزیباست که برای نمای باغها وویلاها بسیار مناسب است.

این نمای طرح سنگ وچوب در شهریار توسط نماکاران رومی اجرا شده است.

طرح سنگ سیمانی/طرح چوب سیمانی/طرح سنگ وچوب سیمانی

طرح سنگ سیمانی/طرح چوب سیمانی/طرح سنگ وچوب سیمانی

طرح سنگ سیمانی/طرح چوب سیمانی/طرح سنگ وچوب سیمانی

طرح سنگ سیمانی/طرح چوب سیمانی/طرح سنگ وچوب سیمانی

 

اخبار مرتبط

پاسخی بگذارید